Site içi arama

post

ARTIVİZYON KARİYER

ALES KURSU

ALES KURSU

TÜRKÇE

40 SAAT

MATEMATİK

120 SAAT

GEOMETRİ

25 SAAT

SAYISAL MANTIK

35 SAAT

SÖZEL MANTIK

25 SAAT

SORU ÇÖZÜM KAMPI 25 SAAT
TOPLAM 270 SAAT

 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES);

  • Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
  • Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,
  • Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında (“Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği” uyarınca Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için ALES-Sayısal puanının en az 50 olması gerekmektedir.
  • Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir.) ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.
  •  Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.