Site içi arama

post

ARTIVİZYON KARİYER

GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI KURSU

GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI KURSU

GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI
S. NO DERS KONULARI SAAT
1 1No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin hükümleri 4
2 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Gelir İdaresi Başkanlığına ilişkin hükümleri 3
3 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 20
4 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 10
5 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 20
6 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 6
7 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu 3
8 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu 2
9 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu 2
10 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 3
11 319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu 2
12 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 10
13 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 10
14 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 15
15 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 6
16 6245 sayılı Harcırah Kanunu 3
17 Genel Muhasebe 30
18 Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği 2
19 Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği 2
20 Vergi Daireleri İşlem Yönergesi 2
TOPLAM 155