Site içi arama

post

ARTIVİZYON KARİYER

KPSS – A KURSU

KPSS – A KURSU

MİKRO İKTİSAT  60 SAAT
MAKRO İKTİSAT 60 SAAT
PARA /BANKA/KREDİ 15 SAAT
BÜYÜME – KALKINMA 10 SAAT
ULUSLARARASI İKTİSAT 15 SAAT
TÜRKİYE EKONOMİSİ 10 SAAT
ANAYASA HUKUKU 25 SAAT
İDARE HUKUKU 30 SAAT
İCRA-FLAS HUKUKU 25 SAAT
CEZA HUKUKU 25 SAAT
MEDENİ HUKUK 30 SAAT
BORÇLAR HUKUKU 20 SAAT
TİCARET HUKUKU 35 SAAT
MALİYE 70 SAAT
MUHASEBE 70 SAAT
SORU ÇÖZÜM KAMPI 100 SAAT
TOPLAM 600 SAAT

Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir. Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, KPSS’ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına, atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

SORU SAYISI SÜRE
GY (60) + GK (60) 120 dakika
İşletme(40) 50 dakika
Muhasebe(40) 50 dakika
İstatistik(40) 60 dakika
Hukuk (40) 50 dakika
Kamu yönetimi (40) 50 dakika
İktisat (40) 50 dakika
Maliye (40) 50 dakika
Uluslararası ilişkiler (40) 50 dakika
Çalışma ekonomisi ve End. İlişkileri (40) 50 dakika