Site içi arama

post

ARTIVİZYON KARİYER

KPSS – B KURSU

KPSS – B KURSU

TÜRKÇE  30 SAAT
MATEMATİK 70 SAAT
GEOMETRİ 20 SAAT
SAYISAL MANTIK 10 SAAT
SÖZEL MANTIK 5 SAAT
TARİH 70 SAAT
COĞRAFYA 35 SAAT
VATANDAŞLIK 25 SAAT
GÜNCEL BİLGİLER 5 SAAT
SORU ÇÖZÜM KAMPI 80 SAAT
TOPLAM 350  SAAT

Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir. Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, KPSS’ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

Sınavda genel yetenek 60, genel kültür 60 olmak üzere toplam 120 soru bulunmakta, 130 dakika süre verilmektedir.